Komplett guide till trädfällning – säkra metoder och tips

09 maj 2024 Lotta Alberius

editorial

Träd är fantastiska, de ger oss syre, skyddar mot vind, ger oss skönhet och liv i trädgården. Men ibland kan det bli nödvändigt att fälla träd. Det kan handla om träd som är sjuka, riskerar att falla, eller av andra skäl inte längre kan stå kvar. Trädfällning är en riskfylld aktivitet som kräver rätt teknik, utrustning och kunskap. I den här artikeln går vi igenom grundläggande information och säkerhetsaspekter av trädfällning.

Planering och förberedelser

Innan man ens startar motorsågen är det viktigt att noggrant planera och förbereda trädfällningen. Det första steget är att göra en bedömning av trädet. Titta på trädets storlek, form, lutning och eventuella skador. Analysera också omgivningen finns det byggnader, kraftledningar, andra träd eller föremål som kan påverkas av fällningen? Det är också kritiskt att ta hänsyn till vindriktning och vindstyrka på dagen för fällningen.

Av säkerhetsskäl är det också viktigt att kontrollera lagar och regler som gäller i området där trädfällningen ska ske. I vissa kommuner kan det krävas tillstånd för att fälla träd, särskilt om de står nära allmänna platser eller om det rör sig om särskilt skyddade trädarter.

Säkerhetsutrustning och verktyg

Säkerheten måste vara högsta prioritet vid trädfällning. Alltid använda godkänd personlig skyddsutrustning (PPE) inklusive hjälm med visir, hörselskydd, skyddshandskar, snittskyddskläder och kängor med sågskydd. Se även till att din utrustning är i bra skick och att du är väl förtrogen med hur verktygen ska användas.

För själva fällningen krävs en pålitlig och skarp motorsåg. Det är viktigt att sågen har en fungerande kedjebroms och att du som använder den har genomgått relevant utbildning eller instruktion. En väl underhållen såg minskar risken för olyckor och gör jobbet effektivare. Tänk också på att ha nödvändiga hjälpverktyg som fällkilar och tång tillgängliga.

Trädfällningstekniker

Innan man påbörjar själva fällningen är det essentiellt att skapa en tydlig och säker evakueringsväg. Om något går fel under arbetet måste man kunna dra sig tillbaka på säkert avstånd snabbt och utan hinder. Var även uppmärksam på potentiella risker under arbetets gång.

trädfällning

När det är dags att fälla trädet bör man använda rätt teknik. Det vanligaste tillvägagångssättet är att skapa ett så kallat fällsnitt och ett riktningshugg. Fällsnittet görs i en viss vinkel på den sida av trädet som det ska falla mot, följt av ett horisontellt riktningshugg från andra sidan som möter det första snittet och skapar ett slags ”hängsle”. Detta styr trädet och hjälper till att kontrollera vilket håll det faller. Avsluta med ett s.k. brytarsnitt som får trädet att falla i önskad riktning. Hela tiden måste man vara redo att flytta på sig om trädet börjar falla oväntat.

Efterarbete och trädvård

Efter att trädet har fallit finns det fortfarande mycket arbete kvar. Grenar behöver kapas bort och stammen behöver sågas upp i hanterbara bitar för bortforsling eller vidare bearbetning. Även stubben efter trädet behöver tas om hand, antingen genom stubbfräsning eller genom att låta den förmultna naturligt. Se till att allt material hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Vid stora och komplexa trädfällningsprojekt, eller om man känner sig osäker, är det alltid bäst att anlita professionella trädfällare. De har den erfarenhet, utrustning och kunskap som krävs för att jobbet ska utföras säkert och effektivt.

Besök gärna Skogspraktikern för trädfällning Mora och ytterligare information och för att anlita professionella skogsvårdsexperter som kan hjälpa till med trädfällning på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Med rätt expertis kan du försäkra dig om att ditt träd tas om hand på bästa tänkbara sätt, med minimal risk för både dig och din omgivning.

Fler nyheter