Relining i Stockholm – ett modernt sätt att bevara äldre rörsystem

19 januari 2024 Lotta Alberius

editorial

Ett växande problem i många äldre fastigheter är åldrande rörsystem som inte längre håller måttet. I Stockholm, en stad rik på historiska byggnader och komplexa infrastrukturer, blir behovet av hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att hantera detta problem allt mer påtagligt. Relining har snabbt utvecklats till en populär metod för att förlänga livslängden på befintliga rörsystem utan att behöva genomföra en omfattande och dyr renovering. Denna artikel ger en djupgående inblick i relining-processen samt dess fördelar för fastighetsägare och förvaltare i Stockholm.

Vad är relining?

Relining är en teknik för att renovera rörledningar inifrån. Istället för att gräva upp gammalt och slitet rörverk, appliceras ett nytt rör inuti det befintliga röret. Denna metod är idealisk för att reparera rör för avlopp, vatten och värme utan större avbrott i byggnadens användning. Processen innebär att en flexibel liner impregnerad med en termohärdande plast, ofta epoxi, dras eller blåses in och fästs vid det gamla rörets insida. När resinet härdat, skapas ett nytt rör inuti det gamla, därigenom förlänger man rörsystemets livslängd avsevärt med flera decennier.

Effektivitet och miljövänlighet

Ett av de stora fördelarna med relining är dess effektivitet. Jämfört med traditionell rörreparation, kan relining utföras på betydligt kortare tid, vilket minskar arbetskostnader och minimerar störningar för de boende. Dessutom, eftersom det inte kräver grävning eller stora byggarbeten, är det en betydligt mer miljövänlig approach. Det innebär mindre avfall, mindre buller och mindre utsläpp som följd av entreprenadmaskiner.

Processen för relining

Relining i Stockholm, som i andra städer, följer en noggrant strukturerad process. Det första steget är en omfattande undersökning av det befintliga rörsystemet. Oftast används avancerade kameratekniker för att identifiera problemområden och bedöma rörenas skick. Därefter planeras relining-arbetet metodiskt för att säkerställa en sömlös och framgångsrik rehabilitering.

Röret rengörs grundligt från insidan för att säkerställa god vidhäftning för linermaterialet. Efter detta förs linern in i rörsystemet, och med hjälp av luft eller vatten trycks den ut mot rörets väggar. Denna del av processen kräver stor noggrannhet och skicklighet för att undvika veck och garantiera en jämn täckning.

När linern är på plats och har anpassats till rörets form, påbörjas härdningsprocessen vilket kan ske på olika sätt, beroende på rörets material och linerns egenskaper. Vanligtvis används UV-ljus eller hetvatten för att härda resin som gör att linern solidifierar och bildar det nya rörskiktet. Efter att härdningen är klar görs en sista inspektion för att garantera att den nya rörbeläggningen möter alla tekniska och kvalitetsmässiga krav.

relining i Stockholm

Långvariga fördelar

Genom att investera i relining kan fastighetsägare undvika kostsamma och tidskrävande rörbyten. Den nya rörbeläggningen är korrosionsbeständig, har en slät yta som minskar risken för framtida blockeringar och uppfyller samtliga moderna standarder för rörinstallation. Fastigheter kan därmed säkra sin långsiktiga funktion och värde utan att kompromissa med byggnadens integritet.

Fördelar med relining jämfört med traditionellt rörbyte

Kostnadseffektivitet och minimal störning

Det mest uppenbara skälet till att välja relining framför ett traditionellt rörbyte är den signifikanta kostnadsbesparingen. Eftersom det inte behövs någon större rivning eller konstruktion, minskas arbetskostnaderna avsevärt. Ytterligare en nyckelfaktor är den minimala störningen för de boende; relining möjliggör att de dagliga rutinerna kan fortsätta utan större avbrott.

Hållbarhetsaspekten

I en tid där miljöfrågor är av största vikt, är relining en teknik som stödjer hållbara byggnadspraxis. Genom att använda redan existerande rörstrukturer istället för att extrahera nya material, är det en process som minimerar miljöpåverkan och främjar en hållbarare fastighetsförvaltning.

Som avslutning, för de som överväger relining i Stockholm, är det avgörande att välja en leverantör med rätt kunskap och erfarenhet. RörAnalys (https://www.roranalys.se/) är en etablerad aktör inom branschen, som erbjuder expertutvärdering och -genomförande av relining-projekt. Genom att samarbeta med en professionell partner säkras en smidig och framgångsrik renoveringsprocess som förlänger ditt rörsystems livslängd och optimerar din fastighetsvärde.

Fler nyheter