Relining i Stockholm –Ett modernt sätt att renovera rör

08 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att underhålla och restaurera gamla avloppsrör är en nödvändig del av fastighetsunderhållet. Speciellt i en stad som Stockholm, där arkitekturen ofta reflekterar stadens långa och rika historia, är det viktigt att ta hand om de dolda delarna av byggnaderna. Ett alltmer populärt alternativ för att adressera slitna och föråldrade rörledningar är metodiken som kallas relining. Denna teknik erbjuder en kostnadseffektiv och mindre störande lösning för rörrenovering, vilket kan vara ett ypperligt val för många fastighetsägare i huvudstadsområdet.

Vad är relining och fördelarna med metoden?

Relining, eller rörförnyelse, är en metod för att renovera gamla avloppsrör utan att behöva gräva upp dem. Istället för traditionell rörbyte, som ofta innebär omfattande och kostsamma ingrepp, används vid relining en speciell liner som förs in i de befintliga rören. Denna liner härdas sedan för att bilda en ny, robust rörstruktur inuti det gamla röret.

De viktigaste fördelarna med relining

  • Minimal inverkan: Eftersom det inte är nödvändigt att gräva upp marken eller bryta upp golv, är relining mindre störande för fastighetsägare och hyresgäster.
  • Kostnadseffektivitet: Att slippa de stora byggnadsarbetena som ofta följer med traditionellt rörbyte sänker kostnaderna avsevärt.
  • Snabbare process: En relining kan ofta genomföras på betydligt kortare tid än traditionella metoder, vilket minimerar de tidsperioder då avloppssystemet är ur funktion.
  • Långsiktig lönsamhet: Nya rör har en förväntad livslängd som ofta överstiger 50 år, vilket gör det till en hållbar investering.

relining stockholm

Reliningprocessen – steg för steg

När det gäller relining Stockholm följer processen några nyckelsteg för att försäkra att arbetet genomförs korrekt och att slutresultatet blir så hållbart som möjligt.

Förberedelser

Innan själva arbetet påbörjas måste de aktuella rören undersökas noggrant, vanligtvis genom kameraundersökning, för att kartlägga rörens skick och identifiera specifika problemområden. Detta steg är avgörande för att planera reliningprojektet korrekt.

Rengöring

För att säkerställa att nya linern fäster ordentligt måste rören först rengöras. Detta görs ofta med högtrycksspolning som avlägsnar alla hinder och avlagringar från rörväggarna.

Inläggning

Efter rengöring förs en specialanpassad liner in i röret. Den positioneras korrekt och blåses upp för att passa mot rörets inre yta.

Härdning

Linern som nu är på plats måste härda för att bilda den nya rörstruktur. Härdningsprocessen kan genomföras med hjälp av varmt vatten, ånga eller UV-ljus, beroende på vilken typ av material som används.

Slutinspektion

Efter att linern har härdat görs en slutlig inspektion, återigen ofta med kamera, för att säkerställa att installationen har lyckats och att röret nu är helt förnyat.

När är det dags att överväga relining i Stockholm?

Om du äger en fastighet i Stockholm och märker tecken på rörproblem som regelbundna avloppsstopp, dålig lukt eller insjunkna delar av trädgårdar och gångar som kan tyda på rörskador, är det hög tid att tänka på rörinspektion. Även om rören inte uppvisar tydliga tecken på problem, kan äldre fastigheter med originalrör som närmar sig eller överskrider sin förväntade livstid dra nytta av förebyggande rörinspektion och relining.

Fler nyheter